Når arbeidet har vist at grunnforholdene er trygge, har NVE gitt anbefalinger om oppheving av evakuering for området. Det har vært flere endringer i de evakuerte områdene siden 30. desember.

Mange har ønsket tilgang til NVEs rapporter om dette arbeidet. Den første av de endelige, kvalitetssikrede rapportene offentliggjøres i dag. Denne rapporten dekker områdene Gjerdrum barneskole, herredshuset, Skjønhaugtunet, Hønsigutua, fv. 120 fra avkjøring Hønsigutua til og med rundkjøring og Fjælstadgrenda. Her kan dere lese nyheten på NVEs nettside.

NVE har lagt inn en innledende tekst i rapporten for å hjelpe lesere uten geoteknisk bakgrunn. I innledningen forklarer de hvordan NVE har arbeidet med de evakuerte områdene, og de sier litt mer om kvikkleire og framgangsmåte for å vurdere om et område er trygt eller ikke. 

Flere rapporter vil legges ut så snart de er klare.

Rapporten er tilgjengelig på NVEs nettside. Følg denne lenken til samleside for rapportene.


Publisert: 12.02.2021 11:17:11
Sist endret: 23.01.2023 15:20