Rapporten inneholder resultater av laboratorieforsøk på opptatte prøver utført både av NGI og av Multiconsult. Dokumentet er en datarapport, som presenterer utførte grunnundersøkelser uten tolkning av lagdeling og geotekniske parametere.

Rapporten inngår i en serie rapporter som inneholder geotekniske vurderinger av delområder som ble evakuert etter kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum den 30.12.2020. 

Klikk her for å lese rapporten (rapport 07/21) som er tilgjengelig på NVEs nettsider.


Publisert: 09.06.2021 17:07:20
Sist endret: 24.01.2023 08:26