Det er politiet som endrer evakueringsgrensene, og vi har fått beskjed om at det vil gå litt tid før de har behandlet saken. Det blir derfor ingen fysiske endringer ennå.

Vi må også være forberedt på at områder som  frigis etter politiets behandling, fremdeles vil være sperret pga. anleggsarbeider.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har grensene klare.

NVEs rapport (rapport 10/21) kan lastes ned fra deres nettside, klikk her.


Publisert: 25.06.2021 16:37:14
Sist endret: 05.05.2023 13:58