NVE har gjennom hele januar foretatt undersøkelser og analyser. Resultatene viser at hele det området hvor evakueringen nå oppheves, er trygt å oppholde seg i. Politiet opphever derfor evakueringen kl. 16.00 i dag onsdag, og kommunen tilrettelegger for normal bruk av det området som åpnes.

Kommunen har koblet til vann og avløp i hele området, og det er også kontrollert at det er strøm i boligene. Dersom noen av dere opplever at det er feil på vann eller avløp, må dere ta kontakt med teknisk vakt i kommunen, så får dere hjelp.

De som oppdager skader på boligen sin som følge av at den har vært evakuert, må melde det til sitt forsikringsselskap.

Drikkevannet må kokes inntil det er tatt nok godkjente prøver. Poser med drikkevann kan hentes på kulturhuset fram til kl. 21 i dag og kl. 9-21 i morgen.

Evakueringsområdet er sikret med gjerder, og det er vakthold. Det er en stor justering av evakueringsområdet som gjøres i dag. Noen steder har vi ikke rukket å flytte gjerdene. Det vil bli åpnet ved innkjøringene kl. 16, så fjernes gjerdene så snart som mulig de kommende dagene.

Det er satt opp kameraovervåking langs gjerdene, og mannskaper fra vaktselskapet går streifvakt i området døgnet rundt.

Vi har hatt brøyte- og strømannskaper ute, så veier og innkjørsler skal være i orden. Beboere i Viervangen og Nystulia må bruke veien som er åpnet fra krysset Brådalsgutua/Brådalsveien, se kart under.

Ny vei til Viervangen og Nystulia

Ytterligere informasjon og svar på en rekke praktiske spørsmål, finner du på denne temasiden om evakueringsområdet.

I de nærmeste dagene vil vi avholde informasjonsmøter på kulturhuset for beboerne i de områdene som nå er frigitt. Informasjon og påmelding legges ut så snart vi har det klart.


Publisert: 03.02.2021 12:35:28
Sist endret: 08.02.2023 20:18