Innhold

På grunn av ferieavvikling er publikumsmottaket på NAV Gjerdrum stengt for drop-in i uke 29.

Har du behov for veiledning, er vi tilgjengelig på NAV.no eller tlf 55553333, eller på NAV Nannestad onsdag mellom kl. 12.00 - 14.00.


Publisert: 15.07.2021 12:34:42
Sist endret: 19.07.2021 11:13