Innhold

Henvendelser rettes til Skatteetaten på nett hvor du kan avtale møte, chatte eller ringe. 

Oppgaver som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto/-saldoutskrift for skatt og avgift.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatt og avgifter.


Publisert: 15.10.2020 18:42:39
Sist endret: 15.10.2020 22:10