Arrangementet er åpent for alle interesserte. Det blir taler ved olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører Anders Østensen og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Maiken Kroken bidrar med musikalske innslag. Det blir mulig å bevege seg i området som nå er ferdig sikret. 

Programmet starter kl. 14.00 inne på anleggsområdet som åpnes for publikum kort tid i forkant. Inngang blir gjennom porten ved NVEs brakke ved rundkjøringen ved Gjerdrum helsehus og fra Fjellinna vest i området.

Området vil være åpent for publikum fram til kl. 18.00 onsdag 23. august.

Kart med markering for innganger i forbindelse med markeringen 23.08.23

Det er begrenset parkering i området, så vi ber besøkende unngå å bruke bil.

Det vil fremdeles være anleggsvirksomhet utover høsten og vinteren. Av hensyn til sikkerheten i anleggsarbeidet vil området bli sperret igjen etter arrangementet. I tiden framover vil gjerdene bli flyttet ettersom områder i anlegget ferdigstilles.

I tillegg til NVEs arrangement, vil det være et eget arrangement for en gruppe førskolebarn tidligere samme dag og felles turdag i området for skolene torsdag 24. august.

 


Publisert: 18.08.2023 15:13:54
Sist endret: 18.08.2023 20:26