Sertifisert til Livsgledehjem

Livsgledehjem er et kvalitetsstempel og en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til beboere ved sykehjemmet ivaretas systematisk, hver eneste uke.

Tjenesten er mer personsentrert og man oppnår økt brukermedvirkning. Livsgledehjem er også en utmerket metode for å ivareta lovpålagte krav som forskrift for kvalitetsforbedring i helse – og omsorgstjenesten, verdihetsgarantien, reformen «Leve hele livet» og kvalitetsforskriften.

Sykehjemmet har god kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte og pårørende får flere gylne øyeblikk. Sykehjemmet har hatt besøk fra både barnehage, skole, hunder, hester og katter.

Nå som pandemien ikke legger strenge begrensninger på kontakt med nærmiljø, gleder vi oss til et tettere samarbeid og mye glede i prosessen fremover.

 


Publisert: 18.11.2021 14:10
Sist endret: 18.11.2021 14:22