Kommunen er i gang med en strategi- og scenarieprosess som skal munne ut i en overordnet strategi for kommunen. Strategien vil vise de valgene vi må ta framover. Vi gjennomfører tre verksteder i mai, juni og august hvor et utvidet formannskap og andre representanter for innbyggerne deltar. I løpet av høsten skal den overordnede strategien for kommunen vedtas av kommunestyret.

Arbeidet som pågår, handler om det store bildet: om hvordan Ask sentrum kan og bør utvikles, hvordan vi kan utvikle Gjerdrum som kommune og fellesskap i framtiden og hva som skal gjøres med skredgropa.

Du kan delta ved å melde deg på framtidskaféen som arrangeres lørdag 4. september under Gjerdrumsfestivalen.

Gå til medvirkningsportalen og meld deg på


Publisert: 23.06.2021 10:07:26
Sist endret: 27.01.2023 15:36