Mange henvender seg og er bekymret for grunnforhold og områdene rundt i kommunen.

Evakueringssonen er satt på bakgrunn av faglige vurderinger og med store sikkerhetsmarginer. Dersom du ikke er evakuert, er det fordi det anses som trygt der du bor.

På grunn av den pågående situasjonen vil ikke NVE eller kommunen ha kapasitet til å besvare henvendelser. Vi vil holde dere oppdatert.


Publisert: 01.01.2021 18:00
Sist endret: 04.01.2021 16:26