Innhold

Gjerdrum formannskap vedtok 09.06.21 å oppheve vår lokale forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19. Vedtaket iverksettes 10.06.21 kl.08.00. 

Gjerdrum kommune har over tid sett en nedgang i antall smittetilfeller, med unntak av en oppgang siste to uker. Det oppstod et smitteutbrudd ved Gjerdrum barneskole 27.05.21 og tilnærmet alle som har fått påvist smitte etter det tidspunktet har vært tilknyttet utbruddet direkte eller indirekte, og således hatt kjent smittevei.

Det er gjort en risikovurdering av smittesituasjonen og relevante faktorer. Kommunen opplever at situasjonen er under kontroll. Det er også fallende smittetall for våre omkringliggende kommuner og de øvrige kommunene i Gardermoregionen. Situasjonen i kommunen tilsier at det ikke er nødvendig med fortsatte tiltak gjennom lokal forskrift, men at kommunen følger nasjonale anbefalinger.

Kommunen anbefaler bruk av hjemmekontor for de som har anledning til det jf. nasjonale anbefalinger. Også munnbind anbefales hvis det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand. 

 

 


Publisert: 10.06.2021 07:41:22
Sist endret: 10.06.2021 07:48