Innhold

Det er etablert «kiss and ride» løsning ved begge skolene, og vi ber dere om å bruke disse til enhver tid.

Nå i disse mørketider er det ekstra utfordrende å oppdage barn som ferdes rundt omkring, med eller uten refleks, og man bidrar til økt sikkerhet ved å slippe de av ved plasser som er definert for akkurat dette formålet. Ikke minst bidrar man til en smidigere trafikkavvikling for andre som ferdes i områdene.

Foto: pixabay


Publisert: 25.10.2019 20:07:34
Sist endret: 25.10.2019 20:07