Innhold

Nytt nummer av Kveka - nr. 4 i 2019

I dette nummeret kan en bl. a. lese om:

  • Produksjonstilskudd - etterregistrering
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder
  • Bygdeutviklingsmidler
  • Skogfond
  • Matjord – er du interessert i å ta i mot matjord?
  • Mentorordning i landbruket
  • Eiendomsendringer? – matrikkelen stenges.
  • Adresse til Landbrukskontoret i Gjerdrum kommune

Les nytt nummer her


Publisert: 28.11.2019 12:46:53
Sist endret: 28.11.2019 12:46