Innhold

I dette nummeret kan en bl. a. lese om:

  • Tilskudd til drenering
  • Nytt regionalt miljøprogram i 2019
  • Gårdskart
  • Landbruksplast
  • Floghavre og hønsehirse
  • Skogfond og tilskudd

Kveka nr. 2


Publisert: 20.06.2019 13:01:00
Sist endret: 20.06.2019 13:01