Innhold

I denne utgaven kan du lese om:

 • Nye nettsider - Landbruksdirektoratet
 • Produksjonstilskudd
 • Utbetaling av tilskudd
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Nye erosjonsrisikokart
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder (utmarksbeiter)
 • Gjødselplan
 • Ny skogbruker? – nyttig å vite
 • Skogfond
 • Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting
 • Skogplanting
 • Tilskudd til miljøtiltak i skog
 • Kurs og studietilbud

Les Kveka her nr. 1


Publisert: 18.02.2021 13:11:24
Sist endret: 18.02.2021 15:50