Innhold

Her kan du lese om:

 • Produksjonstilskudd
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Regionalt miljøtilskudd
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder (utmarksbeiter)
 • Gjødselplan
 • Skogfond
 • Skogfaglig utferd til Polen
 • Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting
 • Skogplanting
 • Bemanning på landbrukskontoret
 • Kurs og konferanse

Eller lese her


Publisert: 12.02.2020 13:49:40
Sist endret: 12.02.2020 13:49