Noen vanlige tegn på depresjon:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker

Målet med kurset:

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Kursinnhold:

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.

Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker – og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten.

På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Rammer for kurset:

 • Kurset er ledet av fagpersoner og godkjent kursleder.
 • Oppstart: 07.02.2023
 • Omfang: 10 kursdager
 • Hvor: Gjerdrum Kulturhus
 • Kurset avholdes følgende tirsdager: 07/02, 14/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 11/04, 18/04, 16/05, 13/06
 • Varighet: 2,5 timer, kl. 14:00 – 16:30. Innlagte pauser.
 • Kursmateriell: Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset. Denne blir utdelt i forkant av kurset.
 • Kurset er gratis

Ønsker du å delta på kurs kan du sende en SMS eller ringe tlf: 459 72 017 eller 928 69 447.

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) på hjemmesiden til Rådet for Psykisk Helse, 


Publisert: 11.01.2023 08:49:35
Sist endret: 11.01.2023 08:49