Innhold

Brev som Gjerdrum kommune sender til virksomheter og organisasjoner vil fra 01.02.19 kun bli sendt digitalt til meldingstjenesten i Altinn. Forsendelser vil altså ikke lenger bli sendt per post hvis de ikke åpnes i Altinn innen lesefristen. Merk at dette gjelder alle som er registrert i Enhetsregisteret og som har et organisasjonsnummer, også lag og foreninger, borettslag, veilag, selvstendig næringsdrivende, ENK (enkeltmannsforetak), ANS (solidarisk ansvar) eller DA (delt ansvar) osv.

Når et nytt dokument er sendt fra kommunen, sender Altinn varsel til den eller de varslingsadresser (epostadresse eller mobiltelefonnummer) som virksomheten eller organisasjonen selv har oppgitt i Enhetsregisteret eller i profilen i Altinn. Det er viktig at bedrifter og organisasjoner og alle andre som er oppført i Enhetsregisteret har gode rutiner rundt postmottak i Altinn og er oppmerksomme på følgende:

  • En eller flere varslingsadresser (epost eller mobilnummer) er registrert i profilen i Altinn.
  • Påse at noen åpner brev og dokumenter som kommer i innboksen. Styreleder og daglig leder har automatisk tilgang. Ved hjelp av rollen «Post/arkiv» kan rettigheten delegeres til andre i virksomheten/organisasjonen.

Nettsidene www.altinn.no og www.brreg.no (Brønnøysundregistrene) gir nærmere informasjon.

Digitale forsendelser er i henhold til gjeldende regelverk og i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram med mål om digitalt førstevalg. Gjerdrum kommune ønsker med denne endringen å bidra til reduserte kostnader og redusert miljøbelastning.


Publisert: 14.01.2019 09:20:56
Sist endret: 14.01.2019 09:20