Fra og med 16. juni har norske helsemyndigheter åpnet for at koronavaksiner som er godkjent av EMA og satt i utlandet, kan etterregistreres i Norge. Se her for mer info.

Etterregistreringen kan gjøres av fastlege, av privat helsetjeneste eller av kommunehelsetjenesten.

Norske kommuner er ikke pålagt å tilby etterregistrering til sine innbyggere. Gjerdrum kommune samarbeider med Nannestad kommune om etterregistrering av godkjent koronavaksine som er tatt i utlandet. Dette er kun mulig for innbyggere med norsk fødselsnummer eller D-nummer. Vaksinen må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Se Nannestad kommune sine hjemmesider for praktisk informasjon.

Gjerdrum legesenter tilbyr ikke denne tjenesten, se hjemmesiden for nærmere informasjon her.      


Publisert: 23.06.2021 09:16:31
Sist endret: 05.05.2023 13:55