Har du bestilt time den 5. eller 12. september for koronavaksinasjon, så er timen din i Gjerdrum kulturhus.

Det vil ikke være vaksinasjon i Nannestad disse dagene. Mange har fått en feilaktig sms-bekreftelse etter bestilling av time med beskjed om at vaksinasjonen vil foregå i Nannestad. 

Har du spørsmål, ta kontakt med vaksinetelefonen tlf 400 22 480.


Publisert: 31.08.2022 12:20
Sist endret: 31.08.2022 12:21