Innhold

Test for covid-19

Digital timebestilling

Ønsker du å bestille time til koronatesting, kan du gjøre det digitalt. For å kunne bruke løsningen, må du ha bostedsadresse i Nannestad eller Gjerdrum og ha BankID/MinID.

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å bestille time til testing digitalt. Du kan bestille time til deg selv og dine barn. Det er gratis å la seg teste. 

Koronatest - bestilling

Dersom du ikke har BankID/MinID, kan du ringe 47619706 for å bestille time. Telefonen er åpen mandag til fredag fra kl. 08.30 - 13.30. Testing skjer mandag til fredag fra kl 10.30 - 13.30. 

Helsemyndighetene anbefaler testing for
 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i rødt eller gult land de siste 10 dagene.

Andre kan testes etter vurdering av helsepersonell.  

Folkehelseinstituttet påpeker at den enkelte person må ha en mistanke om sykdom/smitte og ikke bare et ønske om å få testet seg.

Hvor tester jeg meg?

Testing foregår utendørs i testsenteret utenfor Nannestad bygdemuseum i Ekervegen. Kjær inn Ekervegen fra Nannestad ungdomsskole og følg oppsatt skilting

Du kan ikke møte opp til testing uten å ha fått time på forhånd.

Veibeskrivelse til Nannestad fra Gjerdrum

Kjør rv. 120 til Nannestad. Ta til høyre inn Teieallèn ved Nannestad kommunehus og følg denne veien til  Nannestad ungdomsskole. Kjør inn Ekervegen fra Nannestad ungdomsskole og følg oppsatt skilting. Veien er enveiskjørt. 

 

Når får du svar?

Svaret får du etter noen dager ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Dersom din test er positiv, vil du også få en telefon fra vårt smitteoppsporingsteam. Dersom din test er negativ, vil du ikke bli oppringt.

Du kan ikke ringe kommunen for å få svar.

Inntil du har fått svar på testen din OG du er i god allmenntilstand må du holde deg hjemme. Lette restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon (som rennende nese) behøver ikke tillegges vekt. 

Generelle spørsmål om koronavirus kan rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Korona-testing i forbindelse med utenlandsreise

Noen land, flyselskap eller andre krever attest som viser negativ covid-19-test. 

Gjerdrum kommune tilbyr ikke slik testing.

Dersom du skal på reise og trenger en slik test, må du selv kontakte en privat helsetjeneste som tilbyr dette. Den reisende må selv betale for undersøkelsen og prøvetakingen, dette gir ingen HELFO-refusjon. Reise er privat anliggende, og på samme måte som reisevaksine må dette betales av den enkelte.

Koronavaksine

Nannestad kommune håndterer koronavaksinering for Gjerdrum kommunes innbyggere. All informasjon om vaksineringen legges ut på hjemmesiden til Nannestad kommune.


Lokal forskrift og tiltak - oppheves fra 18.03.21

Innføring av tiltaksnivå A for kommunene i Viken – lokal forskrift oppheves

Nasjonale myndigheter har innført tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A) for Gjerdrum og de øvrige 50 kommunene i Viken fylke samt Gran kommune i Innlandet. Årsaken er at smitten er sterkt økende i fylket.

Det betyr blant annet stengte butikker (se unntak i forskriften), treningssenter, bibliotek og serveringssteder (unntak for take away).

Høie opplyste under pressekonferansen at det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og at det er mulig å holde minst to meters avstand og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Les mer om dette på regjeringen.no her

Gjerdrum kommune har i tillegg innført rødt nivå på skoler og barnehager med virkning fra 16.03.21.

Kommunestyret vedtok 17. mars å oppheve Gjerdrum kommunes lokale forskrift om smittevern. Det innebærer at våre innbyggere kun skal forholde seg til covid-19-forskriften § 5A. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene utløper den 11. april.

Nasjonale råd og tiltak

For å få oversikt over nasjonale råd og tiltak, kan du se lese her: https://www.helsenorge.no/koronavirus og https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Husk de viktigste smittevernrådene

 • Hold avstand
 • Hold hendene rene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold nede antall personer du møter

Informasjon

Oversikt over antall personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum kommune

Det er til nå registrert 184 personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum kommune.

Informasjon om koronaviruset

Organisering

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye koronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger råd og retningslinjer som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på Folkehelseinstituttets nettside.

Helsedirektoratet har opprettet en egen informasjonstjeneste om koronaviruset, hvor du kan få svar på spørsmål knyttet til dette. Du kan ringe telefon 815 55 015.

Regjeringen har innført sterke tiltak for å redusere smittespredning av COVID 19-viruset. Du kan lese mer om føringer fra regjeringen her:

Helsedirektoratets nettside

 

Ved mistanke om smitte

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Et viktig tiltak nå for å hindre smittespredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Hvis du har luftveissymptomer og lurer på om det kan være koronavirus, finner du mer informasjon her. For bestilling av test følg denne lenken.

Du kan også melde fra hvis du mistenker koronavirus her. Gjennom denne løsningen får du ikke kontakt med lege eller helsevesenet. Du hjelper imidlertid Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Hvis du får alvorlige symptomer, bør du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom på legekontoret eller legevakten. 

 

Råd og informasjon om krantane og isolering

Har du spørsmål om karantene og isolering, kan du lese mer her. 

 

Råd til reisende

Regler som gjelder for reisende kan du lese her.

 

Til foresatte med barn i skoler og barnehager

Gjerdrum kommune følger de nasjonale råd og anbefalinger som blir gitt fra folkehelseinstituttet (FHI).

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Mange barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus. Det er viktig å snakke med barn om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Informasjonen må være faktabasert. Se her for flere gode råd og tips.

Det er også viktig at barn får opplæring i god håndhygiene, som er det aller viktigste smitteforebyggende tiltaket. Håndhilsing, klemming og kyssing bør i størst mulig grad unngås der det er mulig. 

Her er en informasjonsfilm om koronavirus rettet mot barn og unge:

 

Råd om smittevern

Vi vil minne om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer.

 • God håndhygiene
 • Hoste/nyse i papirlommetørkle. Hvis ikke tilgjengelig, bruk albuen
 • Unngå håndhilsing o.l. 
   

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på fere språk

Folkehelseinstitutet har laget brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Til brosjyre og video

 

Nyttige linker

helsenorge.no

fhi.no

helsedirektoratet.no

Koronatelefon

Gjerdrum har samarbeid med Nannestad kommune om koronatelefon. For generelle spørsmål om covid-19 henviser vi til nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 som har åpent hverdager kl. 08:00 - 15:30, evt. kan chatboten på helsenorge.no benyttes.

For spørsmål som gjelder lokale forhold kan man kontakte konronatelefonen i Nannestad tlf: 47619706. Koronatelefonen er åpen mandag-fredag kl. 8.30-13.30. 

Nyttige telefonnummre
 • NAV tlf 55 55 33 33
 • Vakttelefonen for arbeidsgivere på Øvre Romerike tlf 412 40 970 
 • Kirkens SOS tlf 22 40 00 40
 • Mental helse tlf 116 123
 • Nasjonal informasjonstelefon tlf 815 55 015

Gjerdrum kommune

 • Telefontjeneste for samtale og praktisk bistand tlf 66 10 62 52
 • Fysioterapi tlf 66 10 61 18 / 911 53 361
 • Helsestasjon tlf 66 10 63 10
 • Barn og unge samtaletelefon tlf 40 46 54 15 / 40 64 77 44

Ved akutt behov for hjelp, ta kontakt med fastlege, legevakt tlf 116 117 eller 113.

Trenger du noen å snakke med eller praktisk bistand?

Gjerdrum kommune har i samarbeid med omsorgsberedskapsgruppen i Sanitetsforeningen og andre frivillige opprettet en telefontjeneste som kan tilby en prat når det er behov for det eller praktisk bistand.

Hvis du ønsker å bli oppringt, ring 66 10 62 52 mellom kl. 09.00-15.00 mandag-fredag, så formidler vi kontakt.

Telefonen er ikke ment som en tjeneste som gir informasjon om Koronaviruset.

Andre offentlige hjelpetelefoner

 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Mental helse: 116 123
Kommunens arbeid mot vold og overgrep i nære relasjoner

Aktuelle tilbud

Brosjyre til brukere - Samtalegruppe

Et trygt samfunn - et ansvar for alle

Politiets råd om vold i nære relasjoner

Plikt.no

Vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Gjerdrum kommunes visjon er «Livskvalitet for alle», og dette er et overordnet mål for alle tjenesteområder i kommuneplanens samfunnsdel. Dette målet gjenspeiles i «Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner», gjennom planens overordnede mål om å forebygge, avdekke og redusere konsekvensen av vold i nære relasjoner gjennom målrettet innsats.

Ansatte som jobber innen helse, omsorg, kultur, utdanning og oppvekst skal ha kunnskap om og kompetanse til å forebygge, avdekke og bistå mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Innbyggere i Gjerdrum kommune skal få kunnskap om hvordan de kan opptre og få hjelp når de blir kjent med, eller selv utsettes for vold/utøver vold.

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Hva er vold?

Vold: er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer, krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. (Per Isdal)

 • Fysisk vold: handlinger som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den andres viten eller vilje. For eksempel slag, spark, lugging, dytting, hardt stell, ikke nok mat, overmedisinering.
 • Psykisk vold: trusler om vold, utskjelling, ydmykelser, degradering, truende atferd, kontroll, sjalusi, isolering, umyndiggjøring.
 • Materiell vold: ødelegge ting eller true med å gjøre det, rive i stykker klær, rasere inventar og lignende.
 • Seksuell vold: enhver form for uønsket seksuell kontakt. Aggresjon eller trusler for å oppnå sex, seksuell trakassering, voldtekt. Dette kan innebære fysisk og digital seksuell vold.
 • Økonomisk vold: ulovlig eller urettmessig bruk av andres penger\eiendeler eller ressurser. F.eks. tyveri av penger og verdisaker, salg av eiendeler, utpressing og stadige lån.
 • Latent vold: den makten som ligger i muligheten for ny vold, som gjør at de som blir utsatt for, eller er vitne til vold, konstant er på vakt.
 • Andre former for voldelektronisk (f.eks. deling av info\bilder via SMS/sosiale medier), æresrelatert (f.eks. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse) og menneskehandel (tvunget til prostitusjon).
 • Vold i nære relasjoner . Nære relasjoner  defineres i straffeloven  som «nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg."  Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. Storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofelleskap ansees også som nære relasjoner. Vold i nære relasjoner kan skje i andre sosiale relasjoner som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner og nære vennskapsbånd.

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid, bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dersom du er bekymret for et barn, kan du kontakte barnevernstjenestens vakttelefon 

(Man-fre 8-15:00) på tlf : 951 88 102 

Om barneverntjenesten

Alarmtelefon barn og unge

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsekteskap eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe.

Alarmtelefonen 116 111 er gratis.

116111.no

Interkommunal barnevernvakt

 • Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå familier, barn og unge i akutte situasjoner. En akutt situasjon betyr i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke endres raskt. Barnevernvaktenes mandat er først og fremst å sikre at barn og ungdom har det trygt. Barnevernvakten har åpnet 365 dager i året og er åpen når barnevernstjenesten ikke er åpen.

Barnevernvakten (døgnåpen): Tlf: 64 99 32 70

barnevernvakten.no

Kommunes krisesentertilbud

 • Krisesenteret er et akutt lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret har åpent hele døgnet, og kan når som helst kontaktes på telefon.
 • Krisesenteret tilbyr et beskyttet botilbud for dem som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan bo hjemme eller hos familie og nettverk. Krisesenteret har også et samtaletilbud for personer utsatt for vold eller trusler om vold.

Tlf: 66 93 23 10

Link til Romerike krisesenters nettside

Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et spesialisert lavterskeltilbud og den enkelte kan ta direkte kontakt uten henvisning. ATV Romerike tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Behandlere i ATV jobber ut ifra at volden er et problem som rammer hele familien. 

Tlf: 40 00 16 64 hverdager mellom kl 09.00-15.30 

Alternativ til Volds nettside (ATV)

Vern for eldre

 • Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Vern for eldre-kontakttelefon: Tlf: 800 30 196

vernforeldre.no

Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

 • Din utvei driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

dinutvei.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen er en et døgnåpen, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.

Telefontjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer og følger opp denne tjenesten.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

hfsm.no

Overgrepsmottak

 • Innbyggere på Romerike kan benytte seg av Oslo kommunes legevakt. Overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo er et tilbud for personer som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Både kvinner og menn fra og med 14 år får rask hjelp. Barn vil bli henvist videre til sykehus. Overgrepsmottaket tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning. Spor sikres, i tilfelle du vil anmelde. Tilbudet er gratis, og ansatte har taushetsplikt.

Telefonnummer til overgrepsmottaket er 23 48 70 90.

Oslo kommuns overgrepsmottak

Kriseledelse

I forbindelse med regjeringens og helsemyndighetenes tiltaksliste knyttet til spredningen av koronaviruset, etablerte Gjerdrum kriseledelse 12. mars 2020.

Tjenestetilbud 

Informasjon

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot / stenging av en rekke type virksomheter.

Les mer om dette på Helsedirektoratet sine nettsider.

Gjerdrum kommune vil på bakgrunn av disse føringene fra regjeringen ha redusert tjenesteproduksjon, hvor kritiske og viktigste samfunnsfunksjoner prioriteres.

Ved motstridende informasjon på kommunes hovedside og virksomhetenes sider, gjelder informasjonen på hovedsiden.

Herredshuset

Nasjonale myndigheter har innført tiltaksnivå A, og derfor stenger vi Herredshuset for publikum i perioden 22.3.–11.4.

Du kan kontakte oss på telefon 66 10 60 00 eller postmottak@gjerdrum.kommune.no.

NAV

NAV Gjerdrum er åpent for publikum onsdager kl. 12.00 - 14.00. 

Driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og på telefon.

NAVs kontaktsenter kan nås på telefon 55 55 33 33.

Oversikt virksomheter
 • Gjerdrum kulturhus
  Unødig opphold på kulturhuset skal unngås. Derfor holdes dørene til vanlig stengt. Det vil bli avholdt noen arrangement som er åpne for alle utover høsten, men det er redusert kapasitet. Øvinger vil gå som normalt, men med smittevernrestriksjoner.
 • Gjerdrum kulturskole
  Undervisning som normalt, men med smittevernrestriksjoner.
 • Frivilligsentralen
  Åpen for vanlig aktivitet, men med smittevernrestriksjoner.
 • Fritidsklubben
  Torsdagsklubb med påmelding og med smittevernrestriksjoner. En uke vil den være for elever ved Gjerdrum barneskole og påfølgende uke for elever ved Veståsen skole.
  Fredagsklubb med påmelding og med smittevernrestriksjoner.
 • Biblioteket
  Vanlige åpningstider fra 24. august, men med smittevernrestriksjoner. Meråpent bibliotek fremdeles stengt.
Næringsliv og frivillige organisasjoner

For øvrige virksomheter og frivillige lag henviser vi til deres hjemmesider.

Helsetjenester

Fastlegene

Egen luftveisklinikk opprettet i tilknytning til Gjerdrum legesenter

Gjerdrum kommune har i samarbeid med Gjerdrum legesenter opprettet en luftveisklinikk i egne lokaler i den gamle barnehagen ved siden av legesenteret. Her kan pasienter med luftveissymptomer bli vurdert. Hensikten er å minimere faren for smitte inne på selve legesenteret, og at pasienter trygt kan komme til nødvendige konsultasjoner. Pasienter med akutte luftveisymtomer som ikke har behov for legetime, skal testes ved teststasjonen i Nannestad. Se punktet om "Test for covid-19".

Det er viktig at pasienter tar kontakt med legesenteret ved tegn på annen sykdom. Avtalte, viktige kontroller blir gjennomført ved personlig frammøte til avtalt time. Hvis legen mener kontrollen kan gjennomføres ved e-konsultasjon eller video, vil du få beskjed i god tid om hvordan dette gjennomføres. Når du kommer til avtalt time på legesenteret, vennligst vent til du blir ropt opp og hold god avstand til alle andre.

Legeerklæringer, attester og helseproblemer som kan vente, må imidlertid nedprioriteres i denne situasjonen.

Mer om koronatiltak ved Gjerdrum legesenter finner du her.

Fysio/ergoterapi

Fysio/ergoterapi er åpent, tlf 66 10 61 18 / 911 53 361.

Hjemmesykepleien

Informasjon til de som mottar hjemmesykepleie i Gjerdrum kommune og til deres pårørende

Brukere av hjemmesykepleien er blant de mest sårbare for smittespredning. Hjemmesykepleien ser seg derfor nødt til å redusere tilbudet som et tiltak for å hindre smittespredning av Koronaviruset.

Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene, og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest.

Det betyr at de som har hjemmesykepleie, kan oppleve at tjenesten reduseres eller faller helt bort. Vi vil vurdere fortløpende hvordan hjemmesykepleien kan gi forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Besøk fra hjemmesykepleien

- Hyppigheten av besøk vurderes fortløpende

- Besøk som reduseres/faller bort vil kunne være hjelp til å ta av og på strømper, bistand til å dusje og øvrig tilsyn. Tilsyn vil kunne erstattes med telefonsamtaler.

- Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, matservering og medisinering.

- De det berører vil få beskjed

- Endringer og beskjeder kan komme på kort varsel

Samarbeid med pårørende og brukere

- Vi oppfordrer pårørende til å bidra med å ivareta sine nærmeste der det er mulig.

- Pårørende kan bli kontaktet for å kunne være behjelpelige med å overta oppgaver til sine nærmeste i en periode. Disse oppgavene kan være hjelp til strømper, ernæring, administrering av medisiner, tilsyn, telefonkontakt o.l.

- Pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.

- For å hindre smittespredning er det ønskelig at brukere/pårørende setter frem såpe og tørkepapir til de ansatte.  

Ring oss mellom 12:30-15:00 eller send SMS 917 59 496 dersom dere ønsker å formidle beskjeder til hjemmesykepleien.

 Bo- og behandlingssenteret

Besøksrutiner revidert 13.11.2020

Helsestasjonen

Grunnet Koronapandemi er det fortsatt nødvendige smitteverntiltak i helsestasjon.
Individuelle konsultasjoner går som normalt, og hjemmebesøk tilbys alle nyfødte.

Smittevern:

Alle som kommer til helsestasjonen må være friske og ikke hatt nærkontakt med noen som er smittet med koronavirus.

Alle mottar SMS dagen før timeavtalen med aktuell informasjon.

Kun èn forelder følger barnet til helsestasjonen.

Søsken kan ikke være med på helsestasjonen

Vi ser helst at gravide kommer alene til kontroller

Husk på å holde avstand, ha god hånd- og hostehygiene.

Venterom:

 • Foreldre og barn skal sprite hender før de går inn og ut av helsestasjonen

  Unntak babyer som ikke går selvstendig.
 • Max 3-4  personer (inklusive barn) på venterom
 • 1 meters avstand mellom familier
 • Møt presis til timen for å unngå opphold på venterommet
 • Foreldre med barn som er vaksinert, kan evt. oppholde seg siste del av observasjonstiden utenfor helsestasjonen.

 Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 66 10 63 10, eller kommunens servicesenter 66 10 60 00.

Velkommen til helsestasjonen!

 

Svangerskapskontroller

Alle anbefalte svangerskapskontroller gjennomføres ved helsestasjonen. Gravide med behov for ekstra oppfølging prioriteres.

Oppfølging av nyfødte og barselkvinner gjøres med tilpasset kontaktform for mor og barn, primært på helsestasjonen.

Gravide må komme alene til konsultasjonen.

 

Helsestasjon 0-5 år

Alle nyfødte følges opp med ordinært program og tilpasset kontaktform for mor og barn, primært på helsestasjonen.

Anbefalt helsestasjonsprogram gjennomføres, alle som individuelle konsultasjoner.

Barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres.

Foreldre og barn med behov for ekstra oppfølging prioriteres.

 

Skolehelsetjenesten -  Barneskoler

Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon mandag til fredag. 

Åpen dør- tilbudet åpner 27. april. 

Helsesykepleier gjennomfører elev- og foreldresamtaler på skolehelsetjenestens kontorer etter avtale.

Se for øvrig skolens Visma for ytterligere informasjon om skolehelsetjenesten.

 

Skolehelsetjenesten – Ungdomsskolen

Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon mandag til fredag. 

Åpen dør- tilbudet åpner igjen på onsdager kl 12:00-15:00 . 

Helsesykepleier gjennomfører elev- og foreldresamtaler på skolehelsetjenestens kontorer etter avtale.

Se for øvrig skolens Visma for ytterligere informasjon om skolehelsetjenesten.

 

Helsestasjon for ungdom

Ordinær åpningstid hver mandag fra kl 15:00-17:00.

Helsesykepleier tilstede hver uke. Lege tilstede i oddetallsuker.

 

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten for barn er åpnet.

Timeavtaler på helsestasjon for barn 0-5 år avtales.

Fysioterapeut starter igjen individuell oppfølging av barn i barnehage og skole.

De aktuelle kontaktes av fysioterapeut og avtaler time.

 

Familieteam

Er å treffe på kontakttelefon for barn og unge, tlf. 40 46 54 15/40 64 77 44 daglig kl. 08:00-15:00.

Timeavtaler med familieteamet er åpnet igjen og individuelle timer avtales.

 

Reisevaksinasjon

Tilbudet er stengt inntil videre.

 

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 66 10 63 10.

Velkommen til helsestasjonen!

 

Se film

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen ønsker å bidra til å forebygge smittespredning og stanser derfor all gruppeaktivitet.

Helsesamtaler, én til én, fortsetter inntil videre.

Barneverntjenesten

Gjerdrum barneverntjeneste vil som følge av smitteverntiltak for å forhindre spredning av koronaviruset, gjøre en vurdering i forkant av hver enkelt konsultasjon. Det vil derfor kunne vurderes alternative løsninger for samtaler, som telefonmøter og telefonkonferanser.

Psykisk helsetjeneste

Tjenesten har av smittevernhensyn redusert kapasitet for samtaler på kontoret, og konsultasjoner foretas i økende grad over telefon eller video.

Dagsenteret er åpent for faste brukere etter avtale.

Barnehager, skole og SFO

Smittevernveileder for barnehage som omhandler smitteforebyggende tiltak i barnehage.

Smittevernveileder for skole 1.-7.klasse som omhandler smitteforebyggende tiltak i skole.

Her kan du lese aktuelt om covid-19 på din skole i Gjerdrum (direktelink til skolenes hjemmesider)

Interkommunale tjenester

Interkommunale selskap

Kommunen har løpende dialog med alle interkommunale selskap som leverer samfunnskritiske tjenester til kommunen:

For ansatte i Gjerdrum kommune

Tiltak for kommunes ansatte

For kommunens ansatte er det stort fokus på å unngå smittespredning. Det er innført hjemmekontor for ansatte som har mulighet til det. Møteaktivitetene er begrenset til et minimum.


Publisert: 23.03.2020 10:09:53
Sist endret: 18.03.2021 19:47