Innhold

Konfliktrådet legger til rette for møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Formålet med å møtes i konfliktrådet er å komme frem til gode løsninger. Samtidig forhindre at konflikter eskalerer og bidra til å forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd. Konfliktrådets medarbeidere, meklere og alle som møter i konfliktrådet har taushetsplikt.

Ta kontakt med konfliktrådet hvis du:

  • Har en konflikt du ønsker hjelp til å løse
  • Ønsker å ha en innflytelse på løsningen
  • Ønsker å ha et avklart forhold til den andre parten i fremtiden
  • Vil ta ansvar og gjøre opp for deg

Tjenesten er gratis, det er frivillig å møte og konfliktrådet har meklere i alle kommuner. Meklingen foregår på et nøytralt sted der hvor partene bor. I sivile saker avgjør konfliktrådslederen om saken egner seg for mekling.

Vilkår for konfliktrådsbehandling

Konfliktrådsbehandling er frivillig og krever som hovedregel samtykke fra begge parter. Unntak gjelder for de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, hvor fornærmedes deltakelse og samtykke ikke er påkrevd.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta direkte kontakt med ditt lokale konfliktråd enten ved telefon, brev, e-post eller personlig oppmøte.

Du kan også melde inn din sak på konfliktrådet sine hjemmesider: www.konfliktraadet.no

Lover

Konfliktrådsloven
Forskrift om konfliktrådsbehandling

Kontaktinformasjon

Konfliktrådet i Oslo og Akershus holder til i Mariboes gate 13, 0183 Oslo (nær Torggata og Sentrum Scene).

Besøksadresse: Mariboes gate 13, 0183 Oslo
Postadresse: Postboks 2111 Vika, 0125 Oslo
Telefon: 22 77 70 30
E-post: oak@konfliktraadet.no


Publisert: 05.12.2018 12:35:27
Sist endret: 05.12.2018 12:35