Mange av Gjerdrums innbyggere har stått i en veldig vanskelig situasjon gjennom de siste ukene. Én av kommunens oppgaver i dette er å stille opp for dem som trenger det. Hjelpetelefonen (481 11 436) er det beste stedet å henvende seg for dem som trenger en prat eller oppfølging.

Kommunen har opprettet en Hjelpetelefon for de berørte med telefonnummer 481 11 436. Her kan folk få snakke med psykolog eller annet helsepersonell over telefon. De kan også få satt opp videre samtaler med psykolog. 

Kommunen vil også invitere alle som har vært evakuerte til å delta i kartlegging av helsen til dem som har vært direkte berørt av skredet. Dette arbeidet vil settes i gang om kort tid, og skal brukes til å sikre at alle får den oppfølgingen som er nødvendig over lang tid.

De ordinære helsetjenestene til kommunen er også i drift, fremdeles med noe redusert kapasitet. Du finner informasjon om tjenestetilbudet her.


Publisert: 05.02.2021 15:22:10
Sist endret: 24.01.2023 12:54