Innhold

Kommunebarometeret oppsummerer blant annet om Gjerdrum:

Gjerdrum havner på en 58. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 97. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Gjerdrum klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Les mer her


Publisert: 19.08.2019 09:20:02
Sist endret: 19.08.2019 09:20