Innhold

Kommuneoverlegen i samråd med Mattilsynet opphever kokevarsel i Sørbygda da alle vannprøver har vært bra. De som kan slutte å koke vannet vil få varsling (sms/e-post/tale). De som IKKE får varsling må fortsette å koke vannet inntil videre. Nødvannsposter i Sørbygda blir tatt ned.
 
De sør for den røde streken kan slutte å koke vannet:
 
Bor du innen dette området uten å ha fått varsel? Da ber vi deg oppdatere informasjonen om deg selv i vårt system for varsling. Les mer om dette: https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/har-du-ikke-fatt-varsling-fra-kommunen/


Publisert: 06.01.2021 19:59:15
Sist endret: 06.01.2021 20:17