Kjære alle!

Det er vondt å erkjenne det, men vi går inn i en ny fase nå. Helt siden den tragiske dagen skredet rammet oss, har vi håpet på det beste, men fryktet det verste. I dag fikk vi den tunge beskjeden om at muligheten for å finne overlevende svinner. Nødetatenes innsats går over fra en redningsaksjon til leting etter antatt omkomne. Det er en forferdelig situasjon for dem som har klamret seg til håpet. Og det øker omfanget av den enorme tragedien som har rammet den lille bygda vår. Vi hadde ingen å miste. Vi har mista mange. 

Det er vanskelig å finne ord som beskriver den lidelsen og smerten så mange av våre innbyggere har måttet leve med disse mørke dagene med utrygghet, savn og sorg. Jeg tenker på alle dem som har mottatt dødsbudskap om nære og kjære, på dem som har mista hjemmene sine, på alle dem som er evakuert og som nå lever i uvisshet om de kan eller vil flytte hjem. Jeg vet at de har det forferdelig tøft, men det er vanskelig å fatte hvor vondt dette er for dem. Mine tanker og min medfølelse går til dem i dag. 

Det er rørende å se hvordan storsamfunnet har stilt opp for oss, først og fremst med en helt formidabel innsats fra nødetatene. Redningsfolk har stått på døgnet rundt - med fare for eget liv og helse - for å gjøre sitt aller ytterste for å finne de savnede. Vi har fått hjelp og støtte fra alle kanter av landet, og våre naboland. Jeg er evig takknemlig for alle som har gjort alt de kan - for oss. 

Gjerdrum kommune har vært i knestående. Nesten alle kommunale tjenester ble slått ut av skredet. Vi har jobbet døgnet rundt, og vi er så takknemlige for all den hjelpen vi har fått fra nabokommuner og andre hjelpere i arbeidet for å kunne gjenetablere en slags hverdag. Jobben som er gjort er utrolig imponerende. Mange hundre mennesker har jobbet kontinuerlig for å få tilbake vann og strøm i bygda, og nå nærmer vi oss å være i mål. Vi jobber med å flytte barnehagen til nye lokaler. Vi jobber for å finne gode, varige løsninger for alle beboerne på sykehjemmet. Listen over utfordringer er fryktelig lang. Men heldigvis er listen over dyktige medarbeidere, ekstra ressurser og frivillige enda lenger. De fleste tilbudene skal være oppe og gå igjen i løpet av de nærmeste dagene.

Det spørsmålet jeg og alle berørte stiller oss er hvordan dette kunne skje. Er det noe vi kunne vært gjort annerledes, og som kunne forhindret katastrofen, eller redusert omfanget? Jeg kan love at vi kommer til å gjøre alt vi kan for å komme til bunns i dette. Det er ingen som er mer opptatt av å finne svar på dette enn oss, for det er våre innbyggere som er rammet av katastrofen. De som har opplevd å få sine kjære revet bort, og mistet hus og hjem, fortjener at vi gjør alt som er mulig for å gi svar. 

Jeg opplever at alle som bor og lever her og i regionen er sterkt berørt av denne katastrofen. Som ordfører er jeg både stolt og rørt av engasjementet, hjelpsomheten og hjertelaget som menneskene i Gjerdrum viser hverandre i ord og handling. Det betyr mye.
Å være medmennesker – å ta vare på hverandre – er det viktigste vi i Gjerdrum gjør nå og i tida som kommer.  

Vi
er virkelig den lille kommunen med det store hjertet.

Vennlig hilsen

Anders

Bilde: Ordfører Anders Østensen


Publisert: 05.01.2021 18:13
Sist endret: 05.01.2021 22:48