Innhold

Kjæledyr i evakuerte boliger

Vi har stor forståelse for at det er mange som er bekymret og engasjert for kjæledyra som befinner seg i evakuerte boliger på Ask. Vi tenker på alle som er berørt av denne situasjonen.

Hva er gjort?

Allerede de første dagene etter skredet sørget politi og redningsmannskap for at kjæledyr og eiere ble gjenforent. Blant annet har redningsmannskapet hentet ut 21 katter i det evakuerte området. Noen adresser ligger dessverre i så rasutsatte områder at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å tre inn i disse områdene. I denne sammenheng dreier det seg om fem adresser, med totalt seks katter.

På disse adressene er det enten åpne dører, vinduer eller katteluker, det er også satt ut kattefeller som overvåkes.  Redningsmannskapet er godt kjent med hvordan kjæledyr skal håndteres.  I Byvegen er det i tillegg benyttet drone som har kartlagt området, senest på nytt 14. januar.  Bilder fra dronen viser vindu som står åpent. Øvre Romerike brann og redning har også tatt seg inntil hus i dette området og knust ytterligere et vindu. Det er observert dyrespor i området, men det er ikke observert dyr i området.

Det benyttes flere kattefeller i området, som følges opp av sivilforsvaret og Øvre Romerike brann og redning i fellesskap. En katt i god form, som dessverre ikke var chipmerket, er sluppet ut igjen i samråd med mattilsynet.  

Savner du et kjæledyr?

Har du husdyr som er savnet etter leirskredet må du sende en e-post til kommunen: postmottak@gjerdrum.kommune.no.


Publisert: 14.01.2021 15:01:00
Sist endret: 14.01.2021 15:03