Ressurssenteret i Gjerdrum kommune er opprettet for å hjelpe kommunens innbyggere med psykososiale behov etter skredet. Personalet vil ringe til innbyggere som ble evakuert etter leirskredet, og oppringningene starter 8. mars 2021. Det er mange som skal kontaktes, så ringerunden vil ta litt tid, men alle vil bli i kontaktet.

Med kartleggingen vil vi fange opp behov for oppfølging og helsehjelp.

Vi vil bruke to ulike kartleggingsskjemaer for å kartlegge hjelpebehov og traumer - ett for voksne og ett for barn. Skjemaene er utviklet i samråd med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress https://www.nkvts.no/. Kartleggingen av barn utføres på barnets premisser og til barnets beste, og foresatte må samtykke før vi kartlegger barn. 

Alle henvendelser og oppfølging av kartleggingene gjøres av kvalifisert personell med taushetsplikt.

Kartleggingen er inndelt i to deler:

Del I: gjennomføres på telefon og skal kartlegge om innbyggeren har hjelpebehov som følge av leirskredet.

Del II: fylles ut dersom det avdekkes hjelpebehov i trinn 1. Denne delen skal i utgangspunktet gjennomføres i fysiske møter.

Vurdering av hjepebehov
Brukes bare i kartleggingsskjemaet for voksne. Brukes for å kunne gi riktig bistand og hjelp til innbyggeren.

Utfylling av skjemaene med senere lagring og annen behandling av opplysninger innebærer behandlinger av personopplysninger og behandles i henhold til GDPR. Klikk her for å se  personvernerklæring for undersøkelsen.

Hvis du har spørsmål, kan du ringe hjelpetelefonen på nummer 481 11 436. Åpningstiden er mandag–fredag: 10.00–18.00.


Publisert: 08.03.2021 09:07:08
Sist endret: 23.01.2023 15:17