Helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen vil utføre arbeidet sammen med NGU. Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i mer eller mindre parallelle linjer med en konstant høyde på 75 meter over bakken.

Undersøkelsene vil bidra til en bedre kartlegging og forståelse av kvikkleiren som finnes i grunnen. Området som undersøkes var fjord under siste istid, dalbunnen lå dermed under vann og derfor er marine avsetninger som kvikkleire vanlig.

NGU skal også bruke en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt, noe som bidrar i NGUs generelle geologisk kartlegging. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken, som kartlegger hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Dette kan avsløre om det finnes arealer der det fremdeles er forhøyet radioaktivitet i gress og lav, som beites av for eksempel sau.

Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind. NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle.

Undersøkelsesområde for de geofysiske målingene med helikopter (rødt omriss).

Undersøkelsesområdet for de geofysiske målingene med helikopter (rødt omriss). Figur: NGU

Kontaktperson:

Prosjektleder Sofie Gradmann, tlf.: 41205137, e-post: sofie.gradmann@ngu.no


Publisert: 17.09.2021 12:55:55
Sist endret: 05.05.2023 13:53