I de fleste kommuner i landet er ansvar som lokal gravplassmyndighet tillagt kirkelig fellesråd. I Gjerdrum er det Gjerdrum kirkelige fellesråd som har dette forvaltningsansvaret.

Sammen med øvrige lokale gravplassmyndigheter på Øvre Romerike inviteres det nå til møte med tros- og livssynssamfunn som er virksomme i vårt område med tema hvordan ivareta ulike tros- og livssynssamfunns behov i forbindelse med gravferd.

Møtet avholdes på Herredshuset Jessheim tirsdag 18. oktober 2022 kl 17.00-19.30.

For nærmere informasjon, se her


Publisert: 22.09.2022 13:46:29
Sist endret: 22.09.2022 13:46