Informasjon til barn og foresatte.

Hannah intervjuer Paul Christen fra NVE i forbindelse med informasjon rundt evakueringen av Ask og skolestart. 

Her får du fin informasjon fra NVE, som kan gi deg trygghet og svar på spørsmål rundt dette. 

 


Publisert: 13.01.2021 12:45
Sist endret: 14.01.2021 16:57