Innhold

Hovedhensikten med de nye nasjonale anbefalingene er i størst mulig grad å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene.

De nasjonale føringene rundt smittevern gjelder for alle kommuner. Kommunene kan lage egne forskrifter som er strengere enn de nasjonale føringene. Regjeringen har en klar forventning om at kommunene i bo- og arbeidsregionen til Oslo gjennomfører tiltak som er nødvendige for å redusere smittetrykket i regionen.

Gjerdrum kommune har derfor laget en egen forskrift. Flere av kommunene i Gardemoregionen har samarbeidet for å harmonisere lokale forskrifter i størst mulig grad.

Lokale smitteverntiltak i Gjerdrum

 • Det innføres stans i breddeidrett for voksne. Treningssentre kan holdes åpne.
 • For barn og unge under 20 år opprettholdes treninger, men det innføres stans av deltakelse i alle konkurranser, stevner, kamper mv.
 • I forbindelse med all trening anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall.
 • På offentlige arrangementer innendørs innføres en begrensning på 50 personer. Det anbefales å benytte fastmonterte seter, faste seteplasser eller tilvisning av sitteplass. 
 • På offentlige arrangementer utendørs innføres en begrensning på 200 personer.
 • Reisende med kollektivtransport skal bruke munnbind. Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport med mindre det er påkrevd, eks. skoletransport.

Se hele forskriften

For å få oversikt over nasjonale råd og tiltak, kan du se https://www.helsenorge.no/koronavirus og https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Husk de viktigste smittevernrådene

 • Hold avstand
 • Hold hendene rene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold nede antall personer du møter

Publisert: 10.11.2020 13:25:50
Sist endret: 10.11.2020 13:28