Sykehjemmet

Alle sykehjemsbeboerne har i løpet av mandag, tirsdag og onsdag i uke 10 flyttet tilbake til Gjerdrum sykehjem.

HMO (helse, mestring og omsorg) takker KAD Aker sykehus, Solvang helsehus, Villa Skaar Valstad og Jevnaker, KØH Jessheim helsehus, LHL Gardermoen og Nes sykehjem for at de har tatt så godt i mot sykehjemmets beboere og ansatte.

Vi vil også å rette en stor takk til Gjerdrum og Nannestad Røde Kors for all hjelpen de har gitt oss etter skredet.   

Fysio-/ergoterapitjenesten

Fysio-/ergoterapitjenesten er tilbake på bo- og behandlingssenteret, og tjenesten drives som normalt.

Syverenheten

Noen beboere fra Syverenheten har flyttet inn i ny bolig i Ullensaker kommune. Ansatte fra Gjerdrum kommune gir tjenester i den nye boligen på vanlig måte.

Omsorgsboligene

Beboere i omsorgsboligene i underetasjen på bo- og behandlingssenteret begynte å flytte hjem til leilighetene sine onsdag 10. mars. Flytting avtales direkte med den enkelt beboer.

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien har igjen base på bo- og behandlingssenteret og er i normal drift. Hjemmesykepleien har også fremdeles noe drift på Scandic Gardermoen.


Publisert: 11.03.2021 15:43:16
Sist endret: 01.02.2023 13:15