Det vil også denne gangen bli et digitalt møte for å kunne nå ut til en så stor gruppe som mulig. Opptaket av møtet vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside etterpå. 

Vi kommer tilbake med dato, tidspunkt og informasjon om hvordan dere kan følge møtet.

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til postmottak@gjerdrum.kommune.no. Tenk på at problemstillinger må være knyttet til forholdene etter raset og at det er fint om spørsmålet har en allmenn interesse. Skriv informasjonsmøte i emne-feltet.

Det går også an å legge spørsmål som kommentar til saken på facebook-siden vår.


Publisert: 13.08.2021 13:41:24
Sist endret: 23.01.2023 14:52