Informasjonsmøtet er for de som er omfattet av den nye, statlige refusjonsordningen for leie av midlertidig bolig, det vil si beboere i sameiet Nystulia 3 og på adressene i Hagavegen (like nr., sør for veien), Ingelstuhagan og Nystuguta (unntatt nr. 4). 

Kommunen vil informere om retningslinjer for ordningen og om hvordan dere søker om refusjonen.

Møtet gjennomføres på Teams og starter kl 12.00. (Møtet er avsluttet. Opptak ligger i annen nyhetssak.)

Vi ber om at alle slår av kamera og mikrofon når dere går inn i møtet.

Opptak av møtet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside slik at også de som ikke har anledning til å følge møtet direkte, får samme informasjon.


Publisert: 02.07.2021 10:55:36
Sist endret: 14.02.2023 14:15