Møtet strømmes på denne siden https://gjerdrum.kommunetv.no/. Klikk på pilen på bildet for å følge sendingen. Opptak av møtet vil også bli lagt ut på denne siden.

Møtet sendes også på kommunens facebook-side. På facebook er det mulig å stille spørsmål i kommentarfeltet under møtet. Vi kan ikke love at alle spørsmål vil bli besvart direkte, men kommer til å følge opp innspillene i tiden etter møtet.

Vi minner om at innholdet i møtet er knyttet til arbeidene i skredområdet, og vi vil blant annet informere om

  • arbeid med grunnforhold i Gjerdrum 
  • planen for anleggsarbeid i skredgropa
  • arbeid med gjenåpning av fylkesvei 120

Deltakere i møtet er kommunen, NVE og Viken samferdsel.   


Publisert: 05.05.2021 16:34:54
Sist endret: 24.01.2023 08:25