I møtet vil vi blant annet informere om

  • arbeid med grunnforhold i Gjerdrum 
  • arbeid med gjenåpning av fylkesvei 120
  • planen for anleggsarbeid i skredgropa 

For å kunne gi god informasjon om det innbyggerne lurer på, kan spørsmål sendes inn på forhånd til postmottak@gjerdrum.kommune.no. Skriv informasjonsmøte i emne-feltet. Det går også an å legge spørsmål som kommentar til saken på facebook-siden vår.

Vi vet at digitalt møte ikke passer for alle, men det er det beste vi klarer med dagens restriksjoner. Vi håper at venner, naboer og familie kan bistå de av innbyggerne som ikke alene kan følge et digitalt møte.

Lenke til det digitale møtet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside samme dag.


Publisert: 26.04.2021 12:18:57
Sist endret: 24.01.2023 08:28