Informasjonsmøte for barn og unge og deres foresatte

Det vil bli arrangert informasjonsmøte ang situasjonen i bygda vår for alle barn og unge i Gjerdrum kommune på The Qube ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fra kl. 17.00 den 1. januar 2021.

For hvert barn som er tilstede deltar en pårørende. Det vil være mulighet for barn og unge å stille spørsmål.

For evakuerte barn og unge på Olavsgaard hotell arrangeres eget informasjonsmøte ved hotellet kl 15.00.

Følgende personer vil være til stede;

Ordfører/varaordfører

Kriseteam

Politi

NVE

Styrere ved de kommunale barnehagene I Gjerdrum

Rektorer ved Gjerdrum skolene

Foresatte

Alle foresatte i Gjerdrum kommune inviteres til informasjonsmøte med barnepsykolog Ane Høiberg Simonsen på The Qube ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fra kl. 16.00 den 1. januar 2021. Temaet et er «Hvordan snakke med barn i krise».

For evakuerte på Olavsgård hotell arrangeres informasjonsmøte med barnepsykolog Ane Høiberg Simonsen for foresatte kl 14.00.

 


Publisert: 31.12.2020 20:54
Sist endret: 04.01.2021 16:22