Hovedtema i neste informasjonsmøte blir rapporten fra Gjerdrumutvalget og utvalgets videre arbeid fram mot en NOU i begynnelsen av 2022. Leder for Gjerdrumutvalget deltar i møtet.

Det vil også bli en oppdatering av status for aktuelle arbeider etter skredet.

For å nå flest mulig, holder vi også denne gang møtet på nett. Opptak av møtet vil ligge tilgjengelig på hjemmesiden etter møtet.

Hvis dere har spørsmål knyttet til temaene for møtet, kan de sendes inn til postmottak@gjerdrum.kommune.no. Skriv informasjonsmøte i emne-feltet. Det går også an å legge spørsmål som kommentar til saken på facebook-siden vår.

Vi vet at digitalt møte ikke passer for alle. Vi håper at venner, naboer og familie kan bistå de av innbyggerne som ikke alene kan følge et digitalt møte.

Møtet vil overføres via Gjerdrum kommune-tv her, www.gjerdrum.kommunetv.no.


Publisert: 11.10.2021 08:39:14
Sist endret: 23.01.2023 15:03