Innhold

Til alle foresatte på Veståsen skole!

Toma vil starte full nedvasking av skolens lokaler etter kl. 16.00 i dag, torsdag.

Det er mange inneareal som er støvet ned med brannslukkings-masse, dette har satt seg overalt, og det vil ta tid å rengjøre.

Av den grunn blir det hjemmeskole fredag 11. september, men så ønsker vi velkommen til vanlig skoledag fra mandag

14. september.

1. og 2. trinn har turdag fredag, kl. 08.10-12.30. 3.-7. trinn har hjemmeskole. Kontaktlærerne vil sende ut egen info til sine respektive klasser. SFO holder stengt.

MERK!

Det er mye skiftetøy som er nedstøvet, særlig gjelder dette for 2a, 3a, 4a, 4b og 5a.

ALLE FORELDRE TIL ELEVER I 2A, 3A, 4A, 4B OG 5A MÅ HENTE ALT AV TØY OG SKO TIL SINE BARN 

MELLOM KL. 07.00 - 09.00 FREDAG MORGEN.

Dette må tas med hjem, slik at renholderne får vasket skikkelig, det er nå det viktigste og en 1. prioritet.

Tøy som ikke blir hentet, blir samlet i plastsekker, og det vil komme nærmere beskjed om når dette kan hentes.

Som rektor er det viktigste for meg at det skal være helt trygt og grundig rengjort, før vi går tilbake til vanlige skoledager, gult nivå.

 

Mvh

Stine Vikstvedt-Arntzen

Rektor


Publisert: 10.09.2020 18:35:09
Sist endret: 10.09.2020 18:35