Informasjon til evakuerte som ikke er innlosjert på hotell

Personer som er blitt evakuert fra skredområdet, som ikke er innlosjert på hotell av kommunen og som ikke er registrert ved Gjerdrum ungdomsskole, bes melde fra til politiet om sin status på telefon 02 800.


Publisert: 31.12.2020 00:02
Sist endret: 04.01.2021 16:11