Informasjon fra kommunens forsikringsselskap

  1. Alle i private boliger og virksomheter må ta kontakt med sine respektive forsikringsselskap når det gjelder hjelp til midlertidig bosted, erstatning for innbo, løsøre og personlige eiendeler. Dette gjelder også kostnadene ifm evakuering og erstatning for bolig
    1. Norske forsikringsselskap er godt organisert med 24 timers alarmtjeneste og vil være i stand til å sikre raske utbetalinger til sine berørte kunder
    2. Kontaktinfo til norske forsikringsselskap er på hvert selskaps nettsider
  2. Berørte innbyggere som er uten forsikringsdekning må kontakte NAV for bistand
  3. Alle beboere på bo- og behandlingssenteret, i omsorgsboliger og foresatte for barn i barnehagen må kontakte sine respektive forsikringsselskap ved behov for å dekke eiendeler som er gått tapt på senteret eller i barnehagen

Kommunen har dog en forsikring som dekker tap for beboere ved bo- og behandlingssenteret og i omsorgsboliger, samt ansatte og barnehagebarn som ikke har forsikringsdekning eller hvor egenandelen er høyere enn kommunens egenandel på NOK 4000 per pers.

Mer informasjon vil bli lagt ut.


Publisert: 31.12.2020 18:50
Sist endret: 04.01.2021 16:17