Innhold

Brukere av hjemmesykepleien er blant de mest sårbare for smittespredning. Hjemmesykepleien ser seg derfor nødt til å redusere tilbudet som et tiltak for å hindre smittespredning av Koronaviruset.

Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene, og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest.

Det betyr at de som har hjemmesykepleie, kan oppleve at tjenesten reduseres eller faller helt bort. Vi vil vurdere fortløpende hvordan hjemmesykepleien kan gi forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Besøk fra hjemmesykepleien

-       Hyppigheten av besøk vurderes fortløpende.

-       Besøk som reduseres/faller bort vil kunne være hjelp til å ta av og på strømper, bistand til å dusje og øvrig tilsyn. Tilsyn vil  kunne erstattes med telefonsamtaler.

-       Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, matservering og medisinering.

-       De det berører vil få beskjed.

-       Endringer og beskjeder kan komme på kort varsel.

Samarbeid med pårørende og brukere

-       Vi oppfordrer pårørende til å bidra med å ivareta sine nærmeste der det er mulig.

-       Pårørende kan bli kontaktet for å kunne være behjelpelige med å overta oppgaver til sine nærmeste i en periode. Disse oppgavene kan være hjelp til strømper, ernæring, administrering av medisiner, tilsyn, telefonkontakt o.l.

-       Hjemmeboende brukere av hjemmesykepleien henstilles til å få besøk kun av nærmeste pårørende for å hindre smitte.

-       Pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.

-       For å hindre smittespredning er det ønskelig at brukere/pårørende setter frem såpe og tørkepapir til de ansatte.  

Omdisponering av personell

-       Da vi vil kunne trenge mer personell for å yte nødvendige tjenester, vil vi måtte omdisponere personell fra andre tjenester i kommunen. Dette vil kunne bety at noen av våre tjenestemottakere vil komme til å oppleve å få besøk av personer de ikke er kjent med fra tidligere.

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for dette i situasjonen vi er i nå. Send sms til 917 59 496 dersom dere ønsker å formidle beskjeder til hjemmesykepleien.

 

 


Publisert: 23.03.2020 18:02:06
Sist endret: 25.03.2020 18:20