Innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til følgende risikogrupper på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  •  Barn og voksne med:
   • diabetes mellitus alle typer
   • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
   • nedsatt immunforsvar (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
   • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende målgrupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Helsepersonell som har pasientkontakt - kontakt arbeidsgiver for vaksinasjon.

På grunn av covid-19 vil gjennomføringen av vaksineringen foregå på en annen måte enn tidligere. Det er kun innbyggere som er i risiko- eller målgruppen som kan vaksineres i kommunens regi. Kommunen vil ha hovedansvaret for vaksineringen av eldre over 65 år, barn og unge under 18 år samt gravide.

 • Barn og unge 6 mnd – 18 år vaksineres ved Gjerdrum helsestasjon. Ta kontakt med helsestasjonen tel. 66 10 63 10.
 • Gravide i 2. og 3. trimester kan kontakte helsestasjonen eller Gjerdrum legesenter for vaksinasjon.
 • Voksne mellom 18 og 65 år må ta kontakt med egen fastlege for vaksinasjon.
 • Voksne over 65 år tilbys vaksinering i regi av kommunen og vil finne sted på paviljongen ved Gjerdrum barneskole. Vaksinasjonsdager er tirsdag 27. oktober og torsdag 29.oktober, med mulighet for flere dager ved behov og tilgjengelighet på vaksiner. Det vil bli timebestilling og vi oppfordrer alle til å benytte den elektroniske timebestillingen.

  Bestill her

  For de som ikke har mulighet til elektronisk timebestilling, vil det torsdag 22.10, fredag 23.10 og mandag 26.10
  kl. 08:30-11:30, være mulig å ringe tilf. 47 78 29 33 for bestilling av time.


Det er mulighet for parkering utenfor paviljongen (det grå feltet merket 9), og parkeringen vil være merket.

I forbindelse med vaksineringen må følgende smittevernråd følges:

 • Du må ikke ha feber eller luftveissymptomer
 • Du må ikke være i karantene eller isolasjon
 • Du må utføre hånddesinfeksjon ved ankomst.
 • Du får utdelt munnbind når du kommer, som skal være på hele tiden
 • Du må holde minst 1 m avstand til andre i lokalet

Vaksinering i regi av kommunen koster kr. 100,-. Betaling med kort.

Øvrige innbyggere om ønsker vaksine, har foreløpig ikke mulighet til det. Nasjonale myndigheter har bestemt at alle vaksiner er forbeholdt målgruppene. For mer informasjon om influensavaksinering, se Folkehelseinstituttets hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/


Publisert: 16.10.2020 15:06:04
Sist endret: 19.10.2020 13:56