Innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til bestemte målgrupper.

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til følgende risikogrupper på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  •  Barn og voksne med:
   • diabetes mellitus alle typer
   • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
   • kronisk hjerte-/karsykdom
   • kronisk leversvikt
   • kronisk nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
   • nedsatt immunforsvar
   • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende målgrupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Helsepersonell som har pasientkontakt - kontakt arbeidsgiver for vaksinasjon.

Voksne i risikogruppene og målgruppene tilbys vaksinering ved Gjerdrum legesenter, med unntak av helsepersonell

Det vil være drop-in på legesenteret mandag til fredag fra kl. 13-15 så lenge vaksiner er tilgjengelig.

Barn mellom 6 mnd og 3 år i risiko – og målgruppene vaksineres ved Gjerdrum helsestasjon.

Barn og unge 3 år – 18 år i risiko- og målgruppene, og gravide i 2. og 3. trimester kan kontakte helsestasjonen eller Gjerdrum legesenter for vaksinasjon.

Øvrige innbyggere som ønsker influensavaksine, kan ta kontakt med fastlegen for resept og vaksinering.

For mer informasjon om influensavaksinering, se folkehelseinstituttets hjemmesider:

Les mer her

Foto: skjermdump fhi.no


Publisert: 11.10.2019 14:53:49
Sist endret: 11.10.2019 14:53