Innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til følgende risikogrupper på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus alle typer
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende målgrupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Helsepersonell som har pasientkontakt: Kontakt arbeidsgiver for vaksinasjon.

Voksne i risikogruppene og målgruppene tilbys vaksinering ved Gjerdrum legesenter, med unntak av helsepersonell.

Det vil være drop-in på legesenteret mandag til fredag fra kl. 13-15 så lenge vaksiner er tilgjengelig.

Barn og ungdom i risikogruppene kan kontakte helsestasjonen eller Gjerdrum legesenter for vaksinasjon.

Kommuneoverlegen i Gjerdrum

 


Publisert: 16.10.2018 13:53:21
Sist endret: 16.10.2018 13:53