Innhold

Kl.0915 tirsdag var det en ikke-planlagt detonasjon i byggegropen på Askhøgda, hvor Urbanium er byggherre. Dette medførte sprengstein spredd ut over et stort område. Kommunen gjennomførte umiddelbart tilsyn. Det er observert skader på mange privatbiler på området som grenser til utbyggingsområdet. Det er også observert skader på eiendommer i nærheten. Det er ikke registrert personskader.

Kommunen har lagt ned vedtak om umiddelbar stans i tiltaket.


Publisert: 24.09.2019 11:48:39
Sist endret: 24.09.2019 11:48