Innhold

 Dagen gav oss alle kunnskap, inspirasjon og refleksjoner til videre arbeid med Barn som pårørende. 
Tusen takk til ungdommene fra Gjerdrum ungdomsskole som deltok med deres kloke tanker og meninger i dialogene, og vakker sang. Tusen takk til Tove Bergh som gav av sin kunnskap og klokskap. Siri Brodahl sin sterke dokumentarfilm om hvordan det er å ha en søster som er autist var sterk og god. Vi håper at Barn som pårørendearbeidet i Gjerdrum kommune kan bidra til at andre kommuner også blir bedre til Å se, - og bry seg om barn som er pårørende. 
Arrangementet var et samarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike og BUP, takk for godt samarbeid og takk til dere alle som deltok!

Foto: Gjerdrum helsestasjon


Publisert: 16.10.2019 10:48:57
Sist endret: 16.10.2019 10:48