Innhold

Denne dagen kan det derfor ikke parkeres noen biler rundt bygget, dvs på parkeringsplassen sør for bygget, parkeringsplassen som tilhører omsorgsboligene, foran inngang A og B/langs hovedveien foran carport/Nystuen gruppebolig eller foran inngangen til hjemmesykepleien.

Teknisk avdeling vil sette opp sperrebånd på den sørlige parkeringsplassen tidlig om morgenen i forbindelse med flaggheising.

Alle ansatte på hele huset må parkere på den nordlige parkeringsplassen. Det gjøres oppmerksom på at besøkende heller ikke kan parkere rundt bygget i dette tidsrommet.

Skolene har ca 600 elever, barnehagene ca 400 barn pluss foreldre, skolekorps, musikklag, saniteten, 17. mai-komiteen, foreninger, klubber og russ, så det vil bli liv og røre rundt bygget.

Vi oppfordrer beboere, ansatte og besøkende å gå ut for å delta og oppleve dette flotte arrangementet.

 

Vi ønsker alle en trivelig og feststemt 17. mai!


Publisert: 11.05.2022 18:07:36
Sist endret: 11.05.2022 18:07