Agenda Kaupang har på oppdrag fra Storebrand Livsforsikring AS utgitt rapporten «Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022».  Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

Gjerdrum kommune kommer på 1. plass, som vi og gjorde i 2021.

Jeg er meget godt fornøyd med at Gjerdrum kommune er rangert som nummer 1, slik som i fjor, sier kommunedirektøren. Dette betyr at vi gjør mye riktig i Gjerdrum.

Jeg mener at det er tre viktige grunner til den gode plasseringen; (i) veldig flinke ansatte, (ii) politikere med et langsiktig styringsperspektiv som lar administrasjonen skape gode resultater og (iii) ikke minst drivendes flinke innbyggere som gir solide bidrag i form av frivillighetsarbeid  og gode skatteinntekter.

Dersom vi går litt ned i undersøkelsen, så viser resultatene at vi har et betydelig forbedringspotensial på de fleste tjenesteområder. Det er kommuner som gjør ting smartere enn vi her i Gjerdrum.  De må vi lære av og utfordre oss selv, sier kommunedirektøren.

Rapporten ble presentert på Arendalsuken tidligere i uken, se video her

Du kan lese rapporten her 


Publisert: 19.08.2022 15:51:09
Sist endret: 23.01.2023 15:09